Om det tråkiga skulle inträffa att vi är tvungna att ställa in turneringen pga Covid-19 så återbetalar vi 100% av inbetalda avgifter till oss.  

Återbetalningen sker så fort vi kan efter inställd turnering